Kiểm toán ra loạt ý kiến ngoại trừ, nghi ngờ khả năng hoạt động của Quốc Tế Holding

DNHN - Kiểm toán lưu ý việc Công ty CP Quốc Tế Holding trình bày nợ gốc quá hạn thanh toán số tiền hơn 134 tỷ đồng và khoản vay ngắn hạn VietinBank số tiền gần 24 tỷ đồng. Kiểm toán tiếp tục đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Quốc Tế Holding.

Công ty CP Quốc Tế Holding (LMH/UPCoM) vừa công bố BCTC soát xét bán niên 2021 với lỗ ròng hơn 12 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6/2021 lên hơn 118 tỷ đồng. Đáng nói, kiểm toán lại tiếp tục đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ và nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của LMH.

Khép lại nửa đầu năm 2021, LMH ghi nhận doanh thu thuần gần 22 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp chịu lỗ gộp gần 4 tỷ đồng.

Trừ đi các khoản chi phí và thuế, LMH báo lỗ ròng nửa đầu năm 2021 hơn 12 tỷ đồng và lỗ lũy kế tính đến cuối tháng 6/2021 ghi nhận hơn 118 tỷ đồng, tương ứng 46% vốn chủ sở hữu.

Cùng với đó, kiểm toán cũng lưu ý việc LMH trình bày nợ gốc quá hạn thanh toán số tiền hơn 134 tỷ đồng và khoản vay ngắn hạn VietinBank số tiền gần 24 tỷ đồng. Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Kiểm toán ra loạt ý kiến loại trừ, nghi ngờ khả năng hoạt động của Quốc Tế Holding
Kiểm toán ra loạt ý kiến loại trừ, nghi ngờ khả năng hoạt động của Quốc Tế Holding.

Không chỉ vậy, kiểm toán còn đưa ra vấn đề nhấn mạnh về việc LMH hiện đang có tranh chấp kiện tụng với Công ty TNHH Nông Hải sản Thương mại Dịch vụ Thiên Tuế để thu đòi khoản công nợ phải thu số tiền 19.3 tỷ đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Việc tranh chấp này hiện đang được Tòa án thụ lý và đang trong quá trình xem xét giải quyết.

Đáng chú ý, trên báo cáo soát xét bán niên 2021, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ về loạt vấn đề của LMH. Cụ thể, kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm kê hàng hóa tồn kho của Công ty tại ngày 30/06/2021 với giá trị ghi sổ hơn 15,9 tỷ đồng do thời điểm đó đơn vị kiểm toán chưa được bổ nhiệm làm kiểm toán viên. Với các tài liệu được cung cấp bằng thủ tục kiểm toán khác, kiểm toán viên chưa thể khẳng định được tính hiện hữu và tính đánh giá của các khoản mục này cũng như ảnh hưởng nếu có của chúng đến các khoản mục khác được trình bày trên BCTC.

Ngoài ra, kiểm toán viên chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận số dư tại ngày 30/06/2021 của các khoản trả trước người bán số tiền hơn 3 tỷ đồng, phải thu khác số tiền hơn 2 tỷ đồng, phải trả người bán số tiền hơn 16,8 tỷ đồng, nhận ký quỹ, ký cược gần 2,9 tỷ đồng do giới hạn về hồ sơ cung cấp. Kiểm toán viên cũng không thực hiện được các thủ tục thay thế. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được liệu có cần điều chỉnh số dư các khoản mục này hay không.

Thêm vào đó, đơn vị kiểm toán vẫn chưa nhận được thư xác nhận số dư tại thời điểm cuối tháng 6 của khoản phải thu về cho vay số tiền hơn 31 tỷ đồng và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến việc Công ty nhận ứng trước tiền chuyển nhượng 70 quyền sử dụng đất tại Thọ Xuân, Thanh Hóa của ông Nguyễn Anh Tuấn số tiền 20,5 tỷ đồng và khoản nhận chuyển nhượng 70 lô đất tại Thọ Xuân, Thanh Hóa của ông Sỹ Thiệp số tiền 25 tỷ đồng. Với các tài liệu hiện có, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu, đầy đủ và các điều chỉnh cần thiết khác nếu có đến kết quả kinh doanh trong kỳ và các khoản mục liên quan khác được trình bày trên BCTC.

PV

Tin liên quan