Nghệ An: Giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung của cả nước

19:14 12/08/2022

Tính đến 31/7/2022, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An mới đạt 32,26%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Vì tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh còn chậm trễ so với kế hoạch và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, nên UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành để đốc thúc. Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Các đơn vị phải ký cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân đối với từng dự án theo mẫu; chịu trách nhiệm đúng nội dung cam kết; định kỳ 10 ngày/lần báo cáo kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Ảnh minh họa
Thi công san lấp nền dự án Đường N5 đoạn 1 của Nghệ An

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành và giám đốc các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư báo cáo: Tiến độ thực hiện của từng dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2022; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và kiến nghị phương án xử lý cụ thể đối với từng khó khăn, vướng mắc...

Đối với các dự án khởi công mới và các dự án chuyển tiếp có gói thầu mới, tỉnh yêu cầu báo cáo cụ thể: Các bước thủ tục đầu tư đang thực hiện; dự kiến thời gian hoàn thành thủ tục đấu thầu xây lắp, ký hợp đồng xây lắp và khởi công; dự kiến khả năng giải ngân đến ngày 31/1/2023. 

Ảnh minh họa
Đầu tháng 6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã dẫn đầu Đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực tế triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 

Yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc rà soát tiến độ các dự án, gửi báo cáo và cam kết tiến độ về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 15/8/2022. Kết quả thực hiện cam kết tiến độ của các cơ quan, đơn vị là cơ sở để xem xét đánh giá xếp loại của tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong năm 2022 và thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn được giao.

Văn Cương

Bài liên quan