JICA và VPBank hỗ trợ doanh nghiệp do nữ lãnh đạo

DNHN - Trong khuôn khổ chương trình tài trợ đầu tư cho khu vực tư nhân, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 75 triệu USD với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhằm thúc đẩy tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ lãnh đạo.

Dự án phù hợp với sáng kiến về cho vay và đầu tư hải ngoại khu vực ASEAN do Chính phủ Nhật Bản tuyên bố vào năm 2019 và được thực hiện thông qua việc vận dụng cơ sở thúc đẩy hòa nhập tài chính cho các nước châu Á.  

JICA và VPBank ký khoản vay 75 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ lãnh đạo
JICA và VPBank ký khoản vay 75 triệu USD hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ lãnh đạo.

Ngoài ra, dự án nằm trong khuôn khổ tài chính bền vững đồng tài trợ giữa JICA và ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) được khởi động vào ngày 30/3/2021 là dự án đồng tài trợ đầu tiên giữa JICA với một tổ chức tài chính tư nhân Nhật Bản tại Việt Nam kể từ khi JICA khởi động lại chương trình đầu tư tài chính nước ngoài tại đây.

Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,7% tổng số doanh nghiệp cả nước, đóng góp khoảng 45% GDP, thu hút khoảng 63% lao động, nhưng khả năng tiếp cận tài chính còn hạn chế. Đặc biệt rào cản tài chính đối với doanh nhân nữ là rất lớn.

Thỏa thuận tín dụng này của JICA phù hợp với sáng kiến “Thử thách 2X: Tài trợ cho phụ nữ” do các tổ chức tài chính phát triển thuộc nhóm quốc gia G7 phát động. 

Khoản tín dụng này, thông qua VPBank, sẽ cung cấp hơn 30% tổng tín dụng cho các doanh nghiệp do phụ nữ kinh doanh và làm chủ, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam và các mục tiêu phát triển bền vững về bình đẳng giới, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững. 

An Vy

Bài liên quan