Huyện Lạc Thuỷ (Hòa Bình): Đầu tư trên 1,6 tỷ đồng phát triển hạ tầng số

09:02 23/11/2022

Với mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và nhu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư, năm 2022, huyện Lạc Thuỷ (Hòa Bình) dành trên 1,6 tỷ đồng thực hiện 3 dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện.

Bộ phận một cửa xã Thống Nhất (Lạc Thuỷ- Hòa Bình) ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Bộ phận một cửa xã Thống Nhất (Lạc Thuỷ- Hòa Bình) ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. 

Đó là các dự án: Đầu tư mua sắm lắp đặt hệ thống thiết bị Phòng họp không giấy tờ Trụ sở nhà làm việc cơ quan HĐND&UBND huyện với tổng mức đầu tư 350 triệu đồng; Thuê dịch vụ công nghệ thông tin "Phần mềm giám sát phản ánh kiến nghị người dân và tổng đài trợ lý ảo Chatbot phục vụ chuyển đổi số huyện Lạc Thủy” tiếp nhận xử lý phản ánh, giải đáp thắc mắc của cá nhân, tổ chức kịp thời, trách nhiệm, hiệu quả, chuyên nghiệp, tăng cường hiệu quả quản lý việc giải quyết phản ánh kiến nghị người dân đến các cơ quan nhà nước... với tổng mức đầu tư dự kiến trên 276 triệu đồng, dự án bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 11/2022; dự án Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Lạc Thủy với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng, dự kiến bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12/2022.  

Đến nay, 100% UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho Hội nghị truyền hình trực tuyến. Toàn huyện có 11 Trang thông tin điện tử, cấp huyện, cấp xã thường xuyên đăng tin, kịp thời những văn bản quy định của Nhà nước, những sự kiện thời sự, chính trị. 

 Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

 

 

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?