Huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk: Tạm dừng hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò đứng liên tục

DNHN - UBND huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND huyện đã có thông báo yêu cầu 57 cơ sở, doanh nghiệp sản xuất gạch từ đất sét bằng lò nung liên tục kiểu đứng tạm dừng hoạt động từ ngày 31/12/2020 cho đến khi có thông báo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 và định hướng đến năm 2050.

Từ ngày 31/12/2020 các lò nung gạch kiểu đứng liên tục ở huyện Krông Ana phải tạm dừng hoạt động
Từ ngày 31/12/2020 các lò nung gạch kiểu đứng liên tục ở huyện Krông Ana phải tạm dừng hoạt động.

Việc tạm dừng này nhằm thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND, ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Các chủ cơ sở, doanh nghiệp nào không chấp hành hành quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hiếu

Tin liên quan