Huyện Cẩm Khê (Phú Thọ): Hiệu quả từ chương trình tín dụng ưu đãi giúp các gia đình chính sách vượt khó

DNHN - Triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, qua đó hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn vươn lên phục hồi kinh tế.

 

Cán bộ ngân hàng CSXH huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ kiểm tra, nắm bắt tình hình sử dụng vốn vay theo Nghị quyết 11 của các hộ dân.
Cán bộ ngân hàng CSXH huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ kiểm tra, nắm bắt tình hình sử dụng vốn vay theo Nghị quyết 11 của các hộ dân..

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Ngân hàng CSXH huyện Cẩm Khê đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản về việc triển khai cho vay đối với các chương trình tín dụng theo Nghị quyết. Theo đó, ngân hàng chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn về chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và các quy định của chương trình để người dân nắm bắt. Đồng thời tiến hành phân bổ nguồn vốn hài hòa, hợp lý giữa các địa phương, khu vực; thực hiện rà soát các đối tượng có nhu cầu vay vốn; tổ chức giải ngân nguồn vốn kịp thời cho các đối tượng vay vốn, đảm bảo nguồn vốn của các chương trình tín dụng ưu đãi đến đúng địa chỉ, công khai, minh bạch, không bị trục lợi chính sách dẫn đến sai phạm.

Theo kế hoạch phân bổ vốn, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) thực hiện giải ngân năm 2022 với tổng số 15,25 tỉ đồng; trong đó, sáu tỉ đồng đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất; bảy tỉ đồng đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội; hơn hai tỉ đồng cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến và 200 triệu đồng đối với cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Giám đốc Ngân hàng CSXH Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ cho biết: Kế hoạch phấn đấu của đơn vị là đến hết tháng 6/2022, Ngân hàng CSXH hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao đối với ba chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất; chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; chương trình cho vay các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Tính đến thời điểm này, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân đạt 100% kế hoạch, theo đúng tiến độ đề ra đối với cả ba chương trình. Riêng đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, ngân hàng thực hiện giải ngân chia theo giai đoạn và theo tiến độ xây dựng của các hộ vay, song đến nay cũng đã giải ngân được 2,63 tỉ đồng.Sau hai tháng tích cực triển khai, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện giải ngân cho vay các chương trình tín dụng theo NQ 11 được 10,88 tỉ đồng với 273 khách hàng được giải ngân cho vay, trong đó có 117 khách hàng được vay vốn hỗ trợ duy trì, mở rộng việc làm; bảy khách hàng được vay vốn nhà ở xã hội; 148 khách hàng được vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và một cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập được vay vốn.

Theo rà soát, tổng nhu cầu vốn của người dân trên địa bàn huyện Cẩm Khê đối với các chương trình tín dụng ưu đãi thuộc Nghị quyết 11 được thực hiện trong năm 2023 gần 43 tỉ đồng. Thời gian tới, để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi hiệu quả, đúng đối tượng, NHCSXH huyện Cẩm Khê sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xác định đối tượng có nhu cầu vốn, tạo mọi điều kiện để giải ngân kịp thời khi được giao vốn; đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

PV

Bài liên quan