Hưng Nguyên (Nghệ An): Hơn 150 doanh nghiệp tham gia Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới

13:28 22/11/2022

Sáng nay (22/11), hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tham gia Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới do Chi cục thuế khu vực Sông Lam II tổ chức…

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích trang bị cho các doanh nghiệp những kiến thức mới về chính sách thuế và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế. Qua đó, giúp người nộp thuế thực hiện đúng chính sách, pháp luật về thuế… 

Ảnh minh họa
Hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã tham gia Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới do Chi cục thuế khu vực Sông Lam II tổ chức

Theo đó, tại thời gian diễn ra Hội nghị tập huấn, các giám đốc và kế toán doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã được giảng viên Trường Đại học Vinh giới thiệu những nội dung chính của Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và một số nội dung mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.  

Ảnh minh họa
Ông Ngô Tiến Hưng – Phó Chi cục Trưởng Chi cục thuế khu vực Sông Lam II phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn chính sách thuế mới cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

Bên cạnh đó, tại Hội nghị tập huấn, cơ quan thuế cũng đã dành thời gian để lắng nghe và trả lời trực tiếp các ý kiến của các doanh nghiệp liên quan công tác: Khai thuế, nộp thuế; sử dụng hoá đơn, chứng từ và những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp…  

Ảnh minh họa
Cục Thuế Nghệ An thành lập Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử

Được biết, vào ngày 30/6/2022, ngành Thuế Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Để hoàn thành theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế đề ra, ngành Thuế Nghệ An đã xác định công tác triển khai hóa đơn điện tử là trọng tâm của toàn ngành trong năm 2022 và có ý nghĩa chính trị cấp thiết, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương.

Do vậy, Cục Thuế Nghệ An đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời tham mưu ban hành Kế hoạch chi tiết, cụ thể về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, ngành Thuế Nghệ An cũng đã tranh thủ sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Cơ quan Thuế Nghệ An cũng đã thành lập Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử và phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp cận và hỗ trợ người nộp thuế kịp thời trong quá trình chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử.  

Ảnh minh họa
Cục Thuế Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử

Song song với đó, ngành Thuế Nghệ An đã tiến hành phân nhóm đối tượng người nộp thuế. Xây dựng lộ trình triển khai theo từng nhóm đối tượng. Ban hành một số văn bản liên quan đến chính sách hóa đơn điện tử nhằm tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chính sách cũng như các lợi ích, ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc chuyển đổi phương thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, cho xã hội.

Hoàng Lan

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?