Hơn 6.700 tỷ đồng để tiêm vắc xin cho 20% dân số Việt Nam

13:09 23/02/2021

Hơn 6.700 tỷ đồng là số kinh phí dự kiến để bảo đảm khoảng 20% dân số cả nước được tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Covax Facility hỗ trợ.

 Hơn 6.700 tỷ đồng để tiêm vắc xin đủ 20% dân số Việt Nam. 

Hiện nay, hệ thống dây chuyền lạnh sẵn có của Việt Nam gồm chủ yếu các thiết bị bảo quản vắc xin ở nhiệt độ từ 2 - 8°C, ước tính có thể bảo quản được khoảng 122 triệu liều vắc xin Covid-19. Trong tháng 2 và tháng 3/2021, dự án tiêm chủng mở rộng xây dựng phương án tăng cường dây chuyền lạnh cho các tuyến nhằm bảo đảm đủ khả năng bảo quản và vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 báo cáo Bộ Y tế và huy động sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. 

Cả nước có khoảng hơn 13.000 cơ sở tiêm chủng, trong đó có hơn 11.000 cơ sở tiêm chủng mở rộng và hơn 2.000 cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân thực hiện tiêm chủng dịch vụ. Hiện nay, nhân lực tham gia công tác tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam đều được tập huấn về tiêm chủng, có kinh nghiệm trong việc tổ chức buổi tiêm chủng. Tuy nhiên, vắc xin phòng Covid-19 là vắc xin mới, do vậy cán bộ tiêm chủng cần được tập huấn lại về việc sử dụng vắc xin và theo dõi xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng.

Theo Bộ Y tế, mục tiêu đưa ra, đó là bảo đảm khoảng 20% dân số cả nước được tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Covax Facility hỗ trợ. Để thực hiện mục tiêu này cần nguồn kinh phí dự kiến là hơn 6.700 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí từ trung ương, địa phương và Covax, số kinh phí còn thiếu cần huy động là hơn 202 tỷ đồng. 

Đức Huân