Hơn 1.25 tỷ USD để nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, (Quảng Ngãi)

07:24 07/05/2023

Tin từ Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 5/5/2023 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng (NCMR) Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất của BSR.

Theo đó, trong chủ trương điều chỉnh đầu tư do BSR trình Chính phủ nhằm đáp ứng công suất chế biến của Dung Quất sẽ được nâng lên từ 148,000 thùng/ngày (tương đương 6.5 triệu tấn/năm) lên 171,000 thùng/ngày (7.6 triệu tấn/năm), tương đương với 171 nghìn thùng/ngày sẽ có 4 hạng mục cần bổ sung. BSR sẽ bổ sung 5 phân xưởng công nghệ bản quyền mới gồm: Các sản phẩm từ nhà máy sẽ đáp ứng chuẩn Euro V và chuẩn môi trường theo lộ trình từ Chính phủ gồm: Các phân xưởng công nghệ cần hiệu chỉnh, cải hoán là Phân xưởng chưng cất dầu thô; Phân xưởng cracking xúc tác tầng sôi; Phân xưởng xử lý Naptha bằng Hydro; Phân xưởng Isome hóa; Phân xưởng reforming xúc tác liên tục; Phân xưởng thu hồi propylen; Phân xưởng xử lý dầu hỏa; Phân xưởng xử lý khí hóa lỏng; Phân xưởng xử lý dầu nhẹ bằng Hydro.

Theo chủ trương, tổng vốn đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất khoảng 1,257 tỷ USD.
Theo chủ trương, tổng vốn đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất khoảng 1,257 tỷ USD..

Ngoài ra, trong chủ trương điều chỉnh còn điều chỉnh vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn được Nhà đầu tư đăng ký. Theo chủ trương, tổng vốn đầu tư Dự án NCMR NMLD Dung Quất khoảng 1,257 tỷ USD. Nguồn vốn sẽ bao gồm 40% vốn chủ sở hữu, 60% vốn vay và BSR được xem xét điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay cho phù hợp với thực tế. Dự án NCMR NMLD Dung Quất sẽ có vốn chủ sở hữu khoảng 503 triệu USD và vốn vay tương đương 754 triệu USD.

Để đáp ứng công suất này, dự án có 4 hạng mục được bổ sung, gồm 5 phân xưởng công nghệ bản quyền mới; 2 phân xưởng công nghệ không bản quyền; bổ sung phân xưởng phụ trợ, ngoại vi; thực hiện cải hoán, lắp mới một số hạng mục, thiết bị hoặc cụm phân xưởng để đáp ứng công suất tăng thêm của nhà máy.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư, cơ cấu nguồn vốn cũng được Phó Thủ tướng chấp nhận phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án rơi vào khoảng hơn 31.2 ngàn tỷ đồng, tương đương 1.257 tỷ USD, với cơ cấu gồm 40% vốn chủ sở hữu (503 triệu USD, tương đương 12,494 tỷ đồng), 60% là vốn vay (754 triệu USD, tương đương 18,741 tỷ đồng).

Vốn cần phải cân đối nguồn gồm 27,299 tỷ đồng (được tính từ sơ bộ tổng mức đầu tư trừ thuế VAT được hoàn và chi phí đã thực hiện). Trong đó, vốn chủ sở hữu 10,920 tỷ đồng, vốn vay 16,379 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, kể từ khi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đưa vào hoạt động đến nay (2009-2022), đã nộp cho ngân sách Trung ương khoảng 115 nghìn tỷ đồng và thuế xuất nhập khẩu từ Khu kinh tế (KKT) Dung Quất khoảng 56 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, ở giai đoạn này, ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ đầu tư hạ tầng KKT Dung Quất là 1.583 tỷ đồng (bằng khoảng 0,9% nguồn thu).

Bên cạnh đó, Dự án NCMR NMLD Dung Quất sẽ nâng cao độ linh động lựa chọn dầu thô, giúp đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp lâu dài và có hiệu quả cho nhà máy. Việc nâng cấp còn giúp nâng cao hiệu quả đầu tư của NMLD Dung Quất, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung Bộ.

 Trọng Tâm