Hoạt động kinh doanh bất động sản TP Hồ Chí Minh giảm 5,82% trong 6 tháng đầu năm

DNHN - Trong 6 tháng đầu năm, tại TP Hồ Chí Minh chỉ có 1 ngành giảm là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 5,82% và có 3/9 ngành có mức tăng trưởng dưới 6% là bán buôn, bán lẻ tăng 3,10% so với cùng kỳ; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,08% so với cùng kỳ; giáo dục và đào tạo tăng 4,99% so với cùng kỳ.

Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 của UBND TPHCM cho thấy, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 728.706 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Như vậy, từ mức giảm sâu ở quý III và IV năm 2021, trong 6 tháng đầu năm, GRDP của TPHCM đã tăng 3,82%, phục hồi tăng trưởng theo hình chữ V và đến nay đã ổn định.

Trong đó, có 5/9 ngành dịch vụ có mức tăng trưởng trên 6% so với cùng kỳ, gồm: Ngành vận tải, kho bãi tăng 7,51%; ngành thông tin truyền thông tăng 8,18%; ngành tài chính, ngân hàng tăng 9,91%; ngành hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tăng 6,46% và ngành y tế tăng 6,85% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh bất động sản TP Hồ Chí Minh giảm 5,82% trong 6 tháng đầu năm
Hoạt động kinh doanh bất động sản TP Hồ Chí Minh giảm 5,82% trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, chỉ có 1 ngành giảm là hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 5,82% và có 3/9 ngành có mức tăng trưởng dưới 6% là bán buôn, bán lẻ tăng 3,10% so với cùng kỳ; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,08% so với cùng kỳ; giáo dục và đào tạo tăng 4,99% so với cùng kỳ.

Theo HoREA, các vướng mắc tại các dự án phát triển nhà ở tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa được TPHCM gỡ vướng, xử lý dứt điểm. Một phần do luật chồng luật, nhất là các quy định tréo ngoe về đóng tiền sử dụng đất và các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai chưa được giải quyết dứt điểm, khiến hàng loạt dự án bất động sản trên địa bàn thành phố bế tắc, điều này khiến không ít doanh nghiệp mang tiếng bội tín với khách hàng.

Ngoài ra, một số sở, ban ngành có liên quan và địa phương có tư tưởng “sợ ký, sợ trình” dẫn đến hồ sơ dự án kéo dài hoặc bị “đá qua đá lại” giữa các cơ quan mà không bên nào chịu giải quyết dứt điểm.

PV

Bài liên quan