Hòa Bình: trên 2.800 học viên được đào tạo các ngành nghề du lịch, khách sạn, dịch vụ

09:17 08/03/2023

Để phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp vừa cấp thiết, vừa lâu dài, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Hồ Hòa Bình, điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và nước ngoài
Hồ Hòa Bình, điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và nước ngoài.

Hằng năm, Hòa Bình có hàng trăm lượt cán bộ, nhân viên, lãnh đạo đơn vị du lịch tham gia các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch dành cho cơ sở lưu trú, nhà hàng, lữ hành và vận chuyển khách du lịch; kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh Hòa Bình cũng xác định ưu tiên phát triển nhân lực tại chỗ, quan tâm đào tạo các kỹ năng cần thiết cho người dân tham gia làm du lịch cộng đồng, làm du lịch trực tiếp, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ. Đến nay, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đăng ký hoạt động đào tạo các ngành nghề du lịch, khách sạn, dịch vụ ăn uống, thêu, dệt thổ cẩm, mây tre đan đã tuyển sinh được 2.834 người. Cụ thể, có là 987 người đào tạo trình độ trung cấp, 180 người đào tạo trình độ sơ cấp và 1.676 người đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng.

Bên cạnh việc tổ chức các lớp đào tạo, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm du lịch ngoài tỉnh. Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã đi học tập kinh nghiệm quản lý và phát triển du lịch tại tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập đoàn công tác gồm 40 gồm lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và chuyên viên Uỷ ban nhân dân huyện cùng Lãnh đạo và công chức văn hoá xã của các huyện đi học tập kinh nghiệm về quản lý và phát triển du lịch tại huyện Mộc Châu. Những chuyến công tác đã giúp cho đoàn có nhiều kinh nghiệm, bài học từ cơ chế, chính sách hỗ trợ, cách thức tổ chức và quản lý, xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và vệ sinh môi trường phục vụ du lịch. Thông qua công tác đào tạo nghề và bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch của các sở, ngành, địa phương đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh.

Đức phượng – VPĐD Hòa Bình