Hòa Bình: Tháng 7/2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 15,27% so với tháng trước

16:49 27/07/2022

Tháng 7/2022, hoạt động công nghiệp tại Hòa Bình tiếp tục phục hồi và phát triển. Các doanh nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần vào tăng trưởng của tỉnh. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2022 ước tăng 15,27% so với tháng trước.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp  chế biến, chế tạo của tỉnh Hòa Bình ước tăng 7,54%
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh Hòa Bình ước tăng 7,54%.

Trong đó, một số ngành công nghiệp chủ yếu: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 6,08%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 7,54%; Ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 28,28%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước tăng 0,91%.

Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 7/2022 chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 11,9% so với tháng cùng kỳ.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình