Tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch Hòa Bình

09:32 23/09/2022

Xác định vai trò quan trọng của nhà đầu tư, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch địa phương, thời gian qua tỉnh đã tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực du lịch.

       

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các ưu đãi đầu tư bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu và tiền thuê đất trong thời gian thực hiện dự án. Tỉnh Hòa Bình đã ban hành một loạt các đề án, chính sách như: Đề án phát triên Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia; Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đề án phát triên du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn mới tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm thúc đẩy phát triên du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, phù hợp và đáp ứng yêu cầu, tính chất của ngành kinh tế tổng hợp, hoạt động theo cơ chế thị trường. Mặt khác, tỉnh thực hiện tập trung đổi mới công tác quản lý nhà nước theo hướng phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân. Hằng năm ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, triển khai thực hiện dự án xây dựng chính quyền điện tử. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp với điều kiện tài nguyên và định hướng phát triển của tỉnh như du lịch văn hóa, sinh thái, tâm linh, thể thao.

Từ đó, giai đoạn 2017-2022, du lịch Hoà Bình có mức tăng trưởng tốt, số khách du lịch tăng bình quân trên 10%/năm; Tổng thu từ khách du lịch tăng bình quân khoảng 26%/năm. Việc mở cửa du lịch từ 15/3/2022 cùng với việc triển khai các hoạt động kích cầu du lịch nên nhu cầu du lịch tăng mạnh. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình trong 9 tháng đầu năm ước đạt 2,45 triệu lượt khách, tăng 104% so với cùng kỳ năm trước, bằng 95% kế hoạch năm, tổng doanh thu ước đạt 2.280 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình