Hòa Bình: Sản lượng thu hoạch thủy sản 9 tháng năm 2023 ước đạt 9,21 nghìn tấn

09:32 02/10/2023

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn, nuôi thủy đặc sản trên diện tích ao, hồ theo định hướng tái cơ cấu ngành.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hiện, các doanh, nghiệp, HTX, hộ gia đình trên toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, cá ruộng gần 2.700 ha (trong đó nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha) và 4,94 nghìn lồng nuôi cá. Trong 9 tháng, sản lượng thu hoạch thủy sản ước đạt 9,21 nghìn tấn. Trong đó, sản lượng khai thác 1,7 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng 7,55 nghìn tấn.

Các cơ sở sản xuất cá giống đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các địa phương. Đơn vị chức năng chủ động công tác kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường thủy sản, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trên hồ Hòa Bình.

Hiện, ngành NN&PTNT định hướng đẩy mạnh nuôi các đối tượng thuỷ sản chủ lực có giá trị kinh tế cao như: cá lăng, trắm đen, rô phi, chép, chiên, ngạnh... Phát triển nuôi hồ chứa và các đối tượng đặc hữu, có giá trị kinh tế của địa phương. 

 Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình