Hòa Bình: Hơn 26.000 lượt khách hàng được vay vốn chính sách

17:49 30/08/2022

Trong 7 tháng năm 2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hòa Bình đã giải ngân cho hơn 26.000 lượt khách hàng với tổng số tiền trên 1.056 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Từ nguồn vốn chính sách - Ngân hàng CSXH, các hộ dân xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình đã có mùa ngô bội thu.

Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình được truyền tải kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần tạo việc làm cho 5.123 lao động, làm mới 180 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo là dân tộc thiểu số có nhu cầu về nhà ở; 11 học sinh sinh viên được vây vốn, 55 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động, xây dựng gần 14.000 công trình nước sạch và công trình vệ sinh.

Vốn chính sách – Ngân hàng CSXH đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Ảnh minh họa
Được vay 20 triệu đồng vốn chính sách - Ngân hàng CSXH, hộ nghèo bản Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, Hòa Bình đã sửa sang lại nhà ở.

Hồng Bài