Hòa Bình: Doanh nghiệp, hợp tác xã huyện Lạc Sơn giải quyết việc làm cho trên 5.800 lao động

09:31 28/03/2024

Những năm qua, các doanh nghiệp, HTX của huyện Lạc Sơn có đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế, giúp người dân có việc làm ổn định, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, tăng thu ngân sách địa phương.

Công ty TNHH điện tử Lạc Sơn  tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 800 lao động.

Ảnh minh họa
Công ty TNHH điện tử Lạc Sơn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho 800 lao động. Ảnh minh họa.

Đến nay, trên địa bàn huyện Lạc Sơn có 138 công ty, DN hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, lĩnh vực xây dựng có 46 DN, thương mại 38 DN, dịch vụ 11 DN, sản xuất 30 DN, nông nghiệp 7 DN, vận tải 6 DN. Các DN giải quyết việc làm cho trên 5.000 lao động. Một số DN tiêu biểu là: Công ty TNHH đồ chơi Lạc Sơn có 2 chi nhánh tại xã Ân Nghĩa và thị trấn Vụ Bản, thu hút trên 1.600 lao động; Công ty TNHH Thiên Diệu tại xã Ân Nghĩa thu hút 800 lao động; Công ty TNHH điện tử Lạc Sơn tại thị trấn Vụ Bản thu hút 800 lao động; Công ty TNHH MTV Long Viên V&T tại thị trấn Vụ Bản thu hút 500 lao động... Bên cạnh đó, toàn huyện có tổng số 60 HTX với gần 730 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 840 người lao động; trên 5.700 HCT kinh doanh ổn định, hàng năm đóng góp khoảng 4 tỷ đồng vào số thu ngân sách nhà nước (NSNN).

Nhờ đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, các DN, HTX, HCT trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã, đang có nhiều đóng góp cho tăng trưởng và ổn định KT-XH, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Năm 2023, các DN nộp NSNN trên 41,7 tỷ đồng, chiếm 40,8% tổng thu NSNN của huyện. Định hướng trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN, HTX, HCT phát triển; tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển HTX, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, HCT, thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của các DN, HTX, HCT; nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách thủ tục hành chính, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh để các DN yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình