Khởi nghiệp từ đam mê làm đồ thủ công, cô gái kiếm 2,3 triệu USD mỗi năm