Hết quý III, Chứng khoán Bản Việt còn vay nợ 6.333 tỷ đồng

DNHN - Tới cuối quý III, các khoản vay nợ của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt đạt tổng cộng là 6.333 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối quý II/2021 và tăng 88% so với cuối năm 2020.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 Công ty CP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI/HoSE) vừa công bố, lợi nhuận của Công ty tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ với sự đóng góp từ tất cả các mảng kinh doanh.

Trong quý III, VCSC báo cáo doanh thu thuần đạt 922 tỷ đồng, tăng mạnh 228% so với cùng kỳ 2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty đã hoàn thành 126% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2.050 tỷ đồng).

Chứng khoán Bản Việt
Chứng khoán Bản Việt.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý III của VCSC đạt 399 tỷ đồng, tăng 245% so với quý III/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận LNTT đạt 1.267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 101% kế hoạch cả năm 2021.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC giữ mức thấp 99,9% tại cuối quý III/2021. Tổng vốn chủ sở hữu của VCSC tại cuối quý III/2021 đạt 6.338 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối quý II/2021 và tăng 40% so với cuối năm 2020.

EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020, đạt 3.100 đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất của VCSC đạt 25,5% cho 9 tháng 2021.

Tới cuối quý III, các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 6.333 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối quý II/2021 và tăng 88% so với cuối năm 2020. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.

PV

Tin liên quan