HĐND tỉnh Hòa Bình giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

08:53 15/08/2022

Chiều 12/8, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương dẫn đầu đoàn công tác HĐND tỉnh Hòa Bình tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện các trình tự, thủ tục về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh tại Sở TN&MT.

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu kết luận buổi giám sát.
Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu kết luận buổi giám sát.

Theo báo cáo của Sở TN&MT, từ năm 2020 đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh các huyện, thành phố đã tiếp nhận hơn 135 nghìn hồ sơ đăng ký đất đai, xin cấp GCNQSDĐ. Trong đó, năm 2020 đã giải quyết 39.753 hồ sơ trong hạn và trước hạn, 109 hồ sơ giải quyết quá hạn; năm 2021 giải quyết 52.843 hồ sơ trong hạn và trước hạn, 1.258 hồ sơ quá hạn; từ tháng 1 đến nay giải quyết trong hạn và trước hạn 26.140 hồ sơ, có 135 hồ sơ quá hạn. Hơn 10 nghìn hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, trong đó, đã thông tin sang cơ quan Thuế 4.136 hồ sơ; 5.760 hồ sơ đang thực hiện chưa đến hạn; 450 hồ sơ đang chờ tổ chức, cá nhân bổ sung thông tin.

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai là công tác tổ chức, trụ sở, phòng kho lưu trữ, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; công tác quản lý, cấp phát và sử dụng phôi giấy chứng nhận; công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận…Nguyên nhân của những hạn chế là do hệ thống văn bản pháp luật về chính sách, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận của cấp trên ban hành nhiều, thay đổi thường xuyên, một số nội dung quy định chưa rõ ràng gây khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện. Trong quá trình sử dụng đất đai biến động nhiều về hiện trạng, loại đất, đối tượng sử dụng, hệ thống sổ sách theo dõi quản lý cập nhật biến động chưa thường xuyên. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai tại cơ sở yếu, trình độ năng lực, trách nhiệm chưa cao, chưa được đào tạo lại…Theo đó, lãnh đạo Sở TN&MT đề nghị: Tỉnh kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư để thống nhất mức chi phí giá dịch vụ khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian, địa điểm của người cung cấp dịch vụ. Chỉ đạo UBND các huyện sắp xếp, bố trí, giao đất cho các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xây dựng trụ sở, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu trữ đảm bảo theo quy định. Sớm có chỉ đạo về công tác tuyển dụng người làm việc đảm bảo đủ theo số lượng người làm việc được giao. Bố trí kinh phí để triển khai dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận dự án 672 theo hiện trạng sử dụng đất và quy phạm thành lập bản đồ hiện hành…

Thảo luận tại hội nghị giám sát, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở TN&MT giải trình, làm rõ những giải pháp cụ thể của ngành trước những hạn chế, yếu kém trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với những hồ sơ xử lý quá hạn và những sai sót trong thực hiện các dự án về đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. Giải pháp đối với công tác cán bộ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ làm thủ tục hành chính về đất đai…

Phát biểu kết luận hội nghị giám sát, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương nhất trí với nội dung báo cáo cũng như các kiến nghị của Sở TN&MT trong việc thực hiện quy định pháp luật về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đề nghị: Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, các quy chế phối hợp để từng bước tháo gỡ khó khăn. Có biện pháp, phương án tháo gỡ kịp thời những sai sót trong thực hiện các dự án về đo đạc địa chính. Về khó khăn trong công tác cán bộ, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng làm tốt công tác phối hợp nhằm triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ liên quan đến thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh.

 Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình