HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 trên 9.700 tỷ đồng

21:07 26/04/2022

HDBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank-mã HDB) tổ chức chiều 26/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2021.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến đạt 440.439 tỷ đồng, tương đương tăng 18%; tổng huy động và dự nợ tăng lần lượt 17% và 20%, đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản bình quân (ROA) năm 2022 đạt lần lượt 22,2% và 1,92%, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 2%.

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 trên 9.700 tỷ đồng
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2022 trên 9.700 tỷ đồng.

Lãnh đạo HDBank cho biết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận của các cổ đông thiểu số, lợi nhuận năn 2021 còn lại hơn là 5.054 tỷ đồng. Cộng với khoản lợi nhuận chưa chia của các năm trước, lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức của HDBank là gần 5.350 tỷ đồng.

Trong năm 2022, ngân hàng đệ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thêm gần 5.231 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành cổ phiếu. Đợt 1, ngân hàng sẽ phát hành hơn 503 triệu cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới). Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm hơn 5.031 tỷ đồng.

Đợt 2, ngân hàng sẽ phát hành 20 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP), tăng vốn thêm 200 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành.

Với số vốn tăng thêm, HDBank dự kiến sử dụng để cho vay trung và dài hạn (4.000 tỷ đồng), phần còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho ngân hàng.

Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ ngân hàng vào cuối năm 2022 dự kiến đạt 25.503 tỷ đồng, tăng 27% so với hiện tại.

PV