Hàng loạt các "ông lớn" lọt danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu của Bộ NN&PTNT

DNHN - Danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu có hàng loạt "tên tuổi lớn" như Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô, Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4, Công ty Cổ phần Sông Đà 5...

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã công bố danh sách các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trong 6 tháng đầu năm 2021.

Liên danh Công ty CP Sông Đà 5 - Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 trúng Gói thầu số 26 Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1

Liên danh Công ty CP Sông Đà 5 - Tổng Công ty Xây dựng Lũng Lô - Công ty CP Cơ khí và Xây lắp 276 trúng Gói thầu số 26 thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1.

Theo Báo cáo đánh giá năng lực nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ NN&PTNT quản lý cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có 687 nhà thầu tham gia thực hiện các dự án do Bộ NN&PTNT quản lý. Trong đó có 17 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu.

Nhiều nhà thầu không đáp ứng yêu cầu đã bị nhắc nhở, chấn chỉnh, thậm chí bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới.

Cụ thể, trong danh sách 17 nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu điển hình có Tổng Công ty Cổ phần Lũng Lô và Công ty Cổ phần Sông Đà 5 bị nhắc nhở, chấn chỉnh trong thực hiện Gói thầu 26 Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối thuộc Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1 (tỉnh Khánh Hòa). Tại Gói thầu 26, Công ty Cổ phần Sông Đà 5 thực hiện phần công việc có giá trị 307,48 tỷ đồng; Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Lũng Lô thực hiện phần công việc có giá trị 170,52 tỷ đồng. Cả 2 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu về thiết bị thi công.

Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 bị Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 nhắc nhở, chấn chỉnh do không đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công đập phụ tại Gói thầu số 36 Đập tràn, đập bê tông, cống lấy nước và đập phụ thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An). Gói thầu này có giá trị hợp đồng 375,41 tỷ đồng. Tại kỳ đánh giá năng lực nhà thầu 6 tháng đầu năm 2020, Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4 cũng bị chấn chỉnh do không đáp ứng tiến độ thi công đập phụ.

Trong "danh sách đen" còn có Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh bị nhắc tới với 3 gói thầu gồm gói thầu số 27 - Dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bắc Nam Hà (trị giá 54,5 tỷ đồng); gói thầu 7 - thi công xây dựng công trình dự án khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Cửa Hội - Xuân Phố (trị giá 52,94 tỷ đồng) và gói thầu 7-XL - Dự án hồ chứa nước IaMơr (trị giá 17,87 tỷ đồng).

Hình thức xử lý chung đối với 3 gói thầu của Công ty Cổ phần xây dựng Minh Anh là tiếp tục tạm dừng tham gia các gói thầu mới của các dự án do Bộ NN&PTNT theo công bố tại Văn bản số 3656/BNN-XD ngày 15/6/2021 cho đến khi có báo cáo của các chủ đầu tư về việc đã khắc phục xong các tồn tại và báo cáo bộ ra văn bản chấp thuận.

Ngoài những nhà thầu nêu trên, Bộ NN&PTNT còn điểm danh Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Hoàng Thông (dự án mở rộng cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng); Công ty Cổ phần Pusco; Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng 116 (dự án Nâng cấp cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang) cũng không đáp ứng được tiến độ thi công, nhân lực nên bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới.

Một số nhà thầu thi công khác như Công ty TNHH Giải pháp BIM Hà Nội; Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân; Công ty Cổ phần Sông Đà 9… cũng bị Bộ NN&PTN nhắc nhở, chấn chỉnh.

Trong danh sách các nhà thầu tư vấn thiết kế, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện I bị nhắc nhở, chấn chỉnh do không đáp ứng yêu cầu về tiến độ Gói thầu số 7 Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa.

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu các chủ đầu tư nhắc nhở, giám sát chặt chẽ cũng như xử lý nghiêm những nhà thầu không đáp ứng.

Đối với nhà thầu bị tạm dừng tham gia các gói thầu mới, chủ đầu tư giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, nếu không có chuyển biến thì xử phạt hợp đồng, điều chuyển khối lượng thực hiện giữa các nhà thầu (với gói thầu thực hiện bởi liên danh).

Trường hợp đã điều chuyển nhưng tiếp tục không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ sẽ báo cáo Bộ cho phép chấm dứt hợp đồng và đề nghị đăng tải thông tin nhà thầu không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng lên trang thông tin của Bộ, các Bộ, ngành liên quan và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Đối với các nhà thầu bị nhắc nhở, chấn chỉnh, chủ đầu tư tổ chức theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ. Trường hợp không có chuyển biến tích cực, chủ đầu tư đề nghị Bộ xem xét hình thức xử lý tạm dừng tham gia các gói thầu của dự án do Bộ NN&PTNT quản lý cho đến khi khắc phục xong vi phạm hợp đồng.

Trần Linh

Tin liên quan