Hải Phòng: Top 3 tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm cao nhất cả nước

08:43 04/10/2023

Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là thành phố duy nhất lọt top 3 nơi có có tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm cao nhất cả nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Cục Thống kê Hải Phòng, tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm năm 2023 ước tăng 10,08% so với cùng kỳ năm trước (kế hoạch tăng 12,7%-13%), đứng thứ 3 cả nước và thứ nhất vùng đồng bằng Sông Hồng. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,18%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,49%, đóng góp 5,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 10,93%, đóng góp 3,91 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,09%, đóng góp 0,37 điểm phần trăm.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố trong 9 tháng đầu năm nay ước đạt 66.713,1 tỷ đồng, đạt 57,29% Dự toán được Hội đồng nhân nhân thành phố giao, đồng thời tương đương 84,74% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9 năm 2023 ước đạt 16.996,5 tỷ đồng, tăng 0,93% so với tháng trước, tăng 14,47% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 146.558,7 tỷ đồng, tăng 13,63% so với cùng kỳ năm trước, đạt 74,84% kế hoạch năm 2023 (kế hoạch đạt 195.855 tỷ đồng).

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm ước đạt 134.050,2 tỷ đồng, tăng 12,25% so với cùng kỳ, trong đó: khu vực vốn nhà nước có mức tăng cao nhất, tăng 38,87%, chiếm cơ cấu 13,10%; khu vực ngoài nhà nước tăng 10,36%, đây là khu vực có đóng góp nhiều nhất trong mức tăng trưởng chung với cơ cấu chiếm 52,29%; khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,23% so với cùng kỳ, chiếm cơ cấu 34,61%.

Về hoạt động của doanh nghiệp, tính chung 9 tháng năm 2023, toàn thành phố có 2.553 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký ước đạt 21.346,9 tỷ đồng, tăng 6,77%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,36 tỷ đồng. Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thành lập mới là 1.570 cơ sở. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh là 2.242 đơn vị. 

Nam Trí Đức