Hà Tĩnh trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phát triển đô thị 3.287 tỷ đồng

15:47 16/11/2023

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh”.

Theo đó, dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 18/8/2022. Trong hơn 1 năm qua, UBND thành phố đã tích cực triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; đến nay, các bộ, ngành đã có ý kiến thẩm định.

Trước đó, ngày 16/10/2023, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) có công thư đồng ý tài trợ nguồn vốn vay cho dự án.

Ngày 8/11/2023, căn cứ các ý kiến thẩm định, góp ý của các bộ, ngành, UBND tỉnh đã hoàn thiện, giải trình và có Tờ trình số 489/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trong tháng 12/2023.

Ảnh minh họa
Một góc Thành phố Hà Tĩnh

Cụ thể, dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh” có 4 hợp phần gồm: xây dựng hệ thống kênh và cống thoát nước hoàn chỉnh cho TP Hà Tĩnh hiện hữu; mở rộng khả năng dự trữ và tiêu thoát nước cho TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận phía Tây và Tây Nam; phát triển hệ thống đường giao thông kết nối khu vực thích ứng với biến đổi khí hậu; hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Thời gian chuẩn bị dự án từ 2023 - 2024; thời gian thực hiện dự án từ 2024 - 2029. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.287 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ADB hơn 2.320 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 35 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn đối ứng.

Đồng thời các đại biểu cũng xem xét, thảo luận toàn diện về hiệu quả, sự cần thiết đầu tư của dự án cũng như quy mô đầu tư các hợp phần trên cơ sở phân tích chuyên sâu của nhóm chuyên gia tư vấn độc lập của ADB.

Theo lãnh đạo TP. Hà Tĩnh, điều hành tổ chức ADB đã xem xét, thẩm định và đồng ý cấp nguồn vốn để địa phương hoàn thiện cơ sở hạ tầng tích hợp; thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu ngập lụt; phát triển giao thông kết nối liên vùng; các hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống người dân, phát triển đô thị bền vững tạo động lực để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện.

Thành phố kỳ vọng qua chuyến thăm và khảo sát lần này, đoàn công tác ADB sẽ có những đánh giá và tiếp tục phối hợp, hỗ trợ địa phương hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư trong thời gian sớm nhất. Đồng thời đề nghị ADB cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến kết quả mô hình thủy lực, thủy văn để gửi Bộ KH&ĐT khẳng định tính khả thi việc tính toán quy mô đầu tư dự án; đề nghị ADB có ý kiến đồng thuận về việc thay đổi các hạng mục đầu tư để các cấp thẩm định, phê duyệt.

Địa phương này cũng cam kết sẽ nỗ lực tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương và các sở, ngành, chính quyền địa phương để hoàn thành dự án theo đúng lộ trình đề ra.

Nhân Hà Phan