Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam

22:05 15/01/2024

Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước cũng được yêu cầu ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm của các nhà đầu tư có đóng góp lớn cho ngân sách địa phương như Vinfast, Bia Sài Gòn, Sao vàng Savabeco.

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền và vận động ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và sản phẩm sản xuất trong tỉnh. Trong bối cảnh này, các địa phương và đơn vị được kêu gọi nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và vận động, đặc biệt là đối với các sản phẩm có xuất xứ trong nước và các sản phẩm OCOP (One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm).

Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam
Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, và mặt trận Tổ quốc, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức thành viên, nhưng công tác tuyên truyền và vận động vẫn còn nhiều khó khăn. Một số địa phương và đơn vị chưa đạt hiệu quả cao, và một số cơ quan, đơn vị cũng như cán bộ công chức vẫn chưa ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.

Chủ trương của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh là tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội, và fanpage. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước cũng được yêu cầu ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm của các nhà đầu tư có đóng góp lớn cho ngân sách địa phương như Vinfast, Bia Sài Gòn, Sao vàng Savabeco và các sản phẩm nông sản khác.

Đồng thời, các địa phương và đơn vị được khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử, và kết nối các kênh thương mại hiện đại để mở rộng thị trường cho các sản phẩm sản xuất trong tỉnh. Cuộc vận động này cũng liên quan đến việc chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các dịp trao quà tặng.

PV (t/h)