Hà Tĩnh: Huy động vốn của hệ thống ngân hàng giảm mạnh

18:10 01/08/2022

Từ quý II/2022, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục sụt giảm.

Đến ngày 31/7, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn Hà Tĩnh ước đạt 85.950 tỷ đồng, giảm 1,68% so với cuối năm 2021.

Thời gian qua, các TCTD tại Hà Tĩnh đã tích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn tại chỗ để mở rộng cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế. Tuy vậy, từ quý II/2022, nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn liên tục sụt giảm.

Huy động của hệ thống ngân hàng giảm mạnh
Huy động vốn của hệ thống ngân hàng giảm mạnh.

Theo lý giải của các ngân hàng, hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát, nền kinh tế đã phục hồi và tăng trưởng trở lại. Do vậy, thay vì gửi tiền tại ngân hàng như giai đoạn trước, người dân và doanh nghiệp đang có xu hướng đẩy mạnh nguồn tiền đầu tư vào chuỗi sản xuất - kinh doanh. Đặc biệt, nguồn tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp lớn trên địa bàn giảm mạnh kéo theo nguồn vốn huy động của các ngân hàng cũng sụt giảm nhanh chóng.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn đến ngày 31/7/2022 ước đạt 85.950 tỷ đồng, giảm 1,68% so với cuối năm 2021.

Theo kế hoạch, ngành ngân Hà Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn năm 2022 là 16%. Thực tế cho thấy, việc sụt giảm nguồn vốn liên tục trong những tháng qua đang gây áp lực đối với kế hoạch phát triển nguồn vốn của toàn hệ thống.

PV