Hà Tĩnh hướng dẫn người nộp thuế theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15

18:10 23/01/2024

Công văn của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ, mức thuế bảo vệ môi trường giảm đến 50% so với Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong công văn số 36/CTHTI-TTHT, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo về quyết định giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, và mỡ nhờn, nhằm thực hiện Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều này đồng nghĩa với việc giảm áp lực tài chính đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp trong thời gian nhất định.

Cụ thể, công văn nêu rõ, mức thuế bảo vệ môi trường giảm đến 50% so với Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Mức giảm cụ thể: Xăng (trừ etanol): Giảm 2.000 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 4.000 đồng/lít). Nhiên liệu bay: Giảm 2.000 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 3.000 đồng/lít). Dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn: Giảm 1.000 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 2.000 đồng/lít). Dầu hỏa: Giảm 400 đồng/lít (mức thuế lúc chưa giảm là 1.000 đồng/lít).

Hà Tĩnh hướng dẫn người nộp thuế theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15
Hà Tĩnh hướng dẫn người nộp thuế theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15.

Theo công văn, mức thuế giảm sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định của Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

Năm 2023, Hà Tĩnh đã thực hiện giảm 50% thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15, dẫn đến giảm thu ngân sách Nhà nước hơn 590 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2024, với việc áp dụng chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15, Hà Tĩnh sẽ giảm thu ngân sách Nhà nước khoảng 660 tỷ đồng.

Quyết định giảm thuế này không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp trong khu vực mà còn phản ánh cam kết của Hà Tĩnh đối với chính sách bảo vệ môi trường. Đây cũng là một bước tiến tích cực theo hướng ứng phó với thách thức môi trường và đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

P.V (t/h)