Hà Tĩnh đang có gần 29.000 người thất nghiệp

DNHN - Số người không có việc làm (thất nghiệp) là 28.992 người, chiếm 5,54% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên. Xét riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp ước tính là 5,35%, giảm 0,53 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên ước tính gần 523.000 người, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm 2021; số lao động đang làm việc là hơn 494.000 người, chiếm 94,46% tổng số lực lượng lao động 15 tuổi trở lên và tăng 3,91% so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu phân theo ngành kinh tế thì lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,38%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,06%, khu vực dịch vụ chiếm 39,56%.

Hà Tĩnh đang có gần 29.000 người thất nghiệp
Hà Tĩnh đang có gần 29.000 người thất nghiệp.

Số người không có việc làm (thất nghiệp) là 28.992 người, chiếm 5,54% lực lượng lao động 15 tuổi trở lên. Xét riêng trong độ tuổi lao động thì tỷ lệ thất nghiệp ước tính là 5,35%, giảm 0,53 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là 12.615 người, đạt 57,34% kế hoạch năm 2022, tăng 23,34% so cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là 5.787 người, giảm 16,63% so với cùng kỳ; lao động đi làm việc ngoại tỉnh 3.948 người, tăng 207,48%; xuất khẩu lao động 2.880 người, giảm 27,67%.

Tháng 4/2022 vừa qua, nhiều công ty may mặc tại Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.600 công nhân. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều cho rằng, việc tuyển lao động gặp khó khăn mặc dù đã đưa ra một số chính sách đãi ngộ khá hợp lý.

PV

Bài liên quan