Hà Tĩnh: 5 doanh nghiệp đã được vay vốn để trả lương ngừng việc với tổng trị giá giải ngân 2,575 tỷ đồng

DNHN - Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân cho 5 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc với tổng trị giá 2,575 tỷ đồng….

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân 2,575 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình vay vốn trả lương ngừng việc theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ. 

  Tính đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã giải ngân 2,575 tỷ đồng cho 5 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua chương trình vay vốn trả lương ngừng việc 

Các doanh nghiệp đã được vay vốn gồm: Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc (TP. Hà Tĩnh) được giải ngân 785 triệu đồng phục vụ trả lương cho 259 lượt lao động; Công ty phát triển giáo dục Nguyên Đức (TX. Hồng Lĩnh) được giải ngân trên 497 triệu đồng phục vụ trả lương cho 183 lượt lao động; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hà Tĩnh (TP. Hà Tĩnh) được giải ngân 319 triệu đồng phục vụ trả lương cho 93 lượt lao động; Trường Mầm non tư thục Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) đã được vay trên 814 triệu đồng phục vụ trả lương cho 269 lượt lao động; Trường Mầm non Ban Mai (TP Hà Tĩnh) đã được vay trên 159 triệu đồng phục vụ trả lương cho 54 lượt lao động.

Được biết, sau khi tiếp nhận đề nghị vay vốn của các doanh nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng tư vấn, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Đồng thời, tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo đủ điều kiện vay vốn của các doanh nghiệp. 

 Công ty TNHH Tâm Sinh Lộc (TP. Hà Tĩnh) được giải ngân 785 triệu đồng phục vụ trả lương cho 259 lượt lao động

Để chính sách cho vay vốn trả lương ngừng việc đạt hiệu quả thiết thực, hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp cận với người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng, đủ điều kiện để hướng dẫn thực hiện các hồ sơ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Chính phủ.

Văn Cương – Hoàng Lan

Bài liên quan