Hà Tĩnh: 1.110 doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế với tổng số tiền 188 tỷ đồng

DNHN - Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 1.110 doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế với tổng số tiền 188 tỷ đồng…

Theo số liệu thống kê cho thấy, hiện toàn tỉnh đã có 1.320 người nộp thuế được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 với tổng số tiền thuế được gia hạn là 189,6 tỷ đồng, trong đó: 1.110 doanh nghiệp được gia hạn với số thuế 188 tỷ đồng và 210 hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn với số thuế 1,6 tỷ đồng. 

  Ngành Thuế Hà Tĩnh tích cực hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Được biết, ngành Thuế Hà Tĩnh cũng đang triển khai các thủ tục giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến giảm trên 18 tỷ đồng. Đối với Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến nay, ngành Thuế Hà Tĩnh đã tiếp nhận 791 trường hợp nộp hồ sơ với số tiền dự kiến hỗ trợ 2,373 tỷ đồng. 

  Khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát, doanh nghiệp trong ngành may mặc xuất khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoạt động trở lại.

Liên quan đến một số chính sách của Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh dự kiến có 650 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 với số tiền 9 tỷ đồng. Đồng thời, dự kiến có 690 doanh nghiệp được giảm khoảng 28 tỷ đồng về chính sách giảm 30% thuế giá trị gia tăng kể từ ngày 1/11 - 31/12/2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, bao gồm: vận tải, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, hoạt động du lịch; miễn thuế cho 11.309 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với số thuế dự kiến là 42 tỷ đồng.

Văn Cương - Hoàng Lan

Bài liên quan