Hà Nội phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

DNHN - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025" với dự kiến kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp lên tới 832 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể như: Đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường, góp phần cải thiện chỉ số PCI của Thành phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 Thành phố có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới; Giai đoạn 2021 - 2025, DNNVV phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực DNNVV chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; Đóng góp trên 40% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố. Hỗ trợ ít nhất 500 DNNVV trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: CNTT; Công nghiệp điện tử; Cơ khí chế tạo; Nông nghiệp công nghệ cao; Bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Đối tượng được tham gia Đề án là các DNNVV được xác định theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11-3-2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các hộ kinh doanh đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội…

UBND TP Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì Đề án; Các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập và tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tuyên truyền phổ biến đến hội viên về các nội dung, chính sách của Đề án; Thực hiện việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp tham gia triển khai thực hiện Đề án; Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kiến nghị với UBND Thành phố để kịp thời tháo gỡ, tạo môi trường tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển.

 PV

Tin liên quan