Hà Nội: Giá dịch vụ đào tạo lái xe ô tô B2 là 15.590.000 đồng

21:27 06/12/2023

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của thành phố Hà Nội; Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan.

Ảnh minh họa

Giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Giá dịch vụ đào tạo đối với 30 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc hai nhóm nghề: Nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Cụ thể, giá dịch vụ đào tạo nhóm nghề phi nông nghiệp: Lái xe ô tô B2 là 15.590.000 đồng; sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí là 10.950.000 đồng; thiết kế tạo mẫu tóc là 16.950.000 đồng; sửa chữa điện thoại di động là 5.960.000 đồng; sửa chữa xe gắn máy là 5.860.000 đồng; sửa chữa máy tính phần cứng là 5.965.000 đồng…

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Thời gian thực hiện từ năm 2024.

T.H