Hà Nội: Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I đạt 118,9 nghìn tỷ đồng

23:15 28/03/2023

Lũy kế quý 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2023 cùa Hà Nội ước tính đạt 60,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 39,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 14,7%; khách sạn, nhà hàng đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% và tăng 6,7%; du lịch lữ hành đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% và gấp 2,8 lần cùng kỳ; dịch vụ khác đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1% và tăng 7,3%. 

Lũy kế quý 3 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I đạt 118,9 nghìn tỷ đồng
Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I đạt 118,9 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 118,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,4% tổng mức và tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, với một số ngành tăng khá như: Gỗ và vật liệu xây dựng tăng 18,5%; đá quý, kim loại quý tăng 17,7%; lương thực, thực phẩm tăng 11,8%; ô tô con dưới 9 chỗ ngồi tăng 11,5%; phương tiện đi lại trừ ô tô con tăng 11,3%; xăng dầu tăng 5,7%; nhiên liệu khác trừ xăng dầu tăng 25,9%; hàng hóa khác tăng 29,3%.

Doanh thu khách sạn, nhà hàng quý I/2023 ước tính đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 12,5% (doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, tăng 57,5%; dịch vụ ăn uống đạt 20 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%). Doanh thu du lịch lữ hành đạt 4,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng mức và gấp 3 lần cùng kỳ.

Doanh thu dịch vụ khác đạt 39,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 21,4% tổng mức và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng khá: Dịch vụ nghệ thuật và vui chơi, giải trí gấp 2 lần cùng kỳ; dịch vụ hành chính và hỗ trợ tăng 17,9%; dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng 14,9%; dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng 9,4%; dịch vụ y tế tăng 9%.

Được biết năm 2023, Sở Công thương Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh công tác Hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực; đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, tăng trưởng xuất khẩu một cách bền vững. Thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa phòng, chống thiên tai; tham mưu các giải pháp để tăng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn, ổn định cung cầu hàng hóa. Thúc đẩy phát triển các loại hình thương mại hiện đại, phát triển và quản lý loại hình thương mại điện tử… để phát triển mạnh mẽ của xu hướng số hóa nền kinh tế.

PV (t/h)