Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Thanh Hóa được vinh danh Lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021

21:56 09/09/2021

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa được vinh danh Lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021 tại Hội thảo Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2021.

Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa

Ông Đỗ Hữu Quyết - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

Chương trình Bình chọn và vinh danh Lãnh đạo Chuyển đổi số tiêu biểu do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam và Câu lạc bộ CEO&CIO tổ chức. Chương trình nhằm tìm kiếm, bình chọn và tôn vinh các lãnh đạo chuyển đổi số (Chief Digital Officer – CDO) khối Chính phủ tại Việt Nam - những người có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, an ninh thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, góp phần quan trọng trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ ngành, địa phương.

Chương trình chính thức triển khai từ tháng 6-2021, với sự tham gia của 94 ứng viên được đề cử và ứng cử từ các cơ quan Trung ương và 44 tỉnh, thành phố. Sau các vòng sơ tuyển, bỏ phiếu bình chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn vinh danh 18 cá nhân tiêu biểu, gồm 10 cá nhân thuộc khối các cơ quan Trung ương và 8 cá nhân thuộc Sở Thông tin và Truyền thông của 8 tỉnh, thành phố.

Ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa vinh dự được bình chọn là cá nhân chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021. Với 3 năm giữ cương vị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Đỗ Hữu Quyết đã chỉ đạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hạ tầng mạng truyền dẫn băng thông rộng phục vụ chuyển đổi số đã được triển khai đến 97,38% thôn bản; phủ sóng thông tin di động 4G đến 98,69% thôn, bản, cụm dân cư; 100% các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng; trục tích hợp nội tỉnh LGSP phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có mạng LAN kết nối Internet.

Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã có bước phát triển đột phá; 100% lãnh đạo, cán bộ công chức trong các cơ quan, đơn vị đã thay đổi thói quen làm việc từ hành chính, giấy tờ sang điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử; tỷ lệ văn bản điện tử có ký số trong các cơ quan nhà nước đạt trên 99%; từ ngày 1-1 đến 15-8-2021 có 1.302.187 lượt văn bản điện tử được gửi trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc.

Chương trình lễ vinh danh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
Chương trình lễ vinh danh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng phát triển; Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã liên thông, đồng bộ, góp phần hiện đại nền hành chính của tỉnh. Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đăng tải 1.962 TTHC, trong đó, cung cấp 831 TTHC mức độ 3, mức độ 4; đã tích hợp 705 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia. Tỷ lệ tiếp nhận, giả quyết hồ sở trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng tăng; tính từ ngày 1-1 đến ngày 15-8-2021, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 150.382 hồ sơ TTHC (mức độ 3 là 55.550 hồ sơ, đạt tỷ lệ 88,95%; mức độ 4: 94.832 hồ sơ, đạt tỷ lệ 82,49%)... Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai tại 356 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Trong thời gian vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa triển khai kết nối hệ thống phòng họp trực tuyến từ đầu cầu tại UBND tỉnh, UBND cấp huyện và 559 UBND cấp xã với đầu cầu tại Văn phòng Thủ tướng Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Minh Hiền