Giá trị phát hành TPDN trong quý II/2023 giảm 69,2% so với cùng kỳ

16:15 06/07/2023

Theo số liệu tổng hợp của VNDirect Research, trong quý II/2023, thị trường có 12 đợt phát hành TPDN trong nước thành công, với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 8.736 tỷ đồng giảm 69,2% so với quý I/2023 và giảm 92,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 11 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành là 6.736 tỷ đồng, chiếm 77,1% tổng giá trị phát hành và một đợt phát hành ra công chúng với giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng, chiếm 22,9% tổng giá trị phát hành (số liệu được tổng hợp đến ngày 26/06/2023).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị phát hành đạt khoảng 38.142 tỷ đồng, giảm 79,1% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng giá trị các đợt phát hành riêng lẻ đạt 32.242 tỷ đồng, giảm 81,6% so với cùng kỳ, tổng giá trị phát hành công chúng đạt 5.900 tỷ đồng, giảm 15,9%.

Ảnh minh họa
Cơ cấu TPDN phát hành theo nhóm ngành trong quý II/2023.

Bất động sản là nhóm ngành có tỷ trọng phát hành TPDN lớn nhất trong quý II/2023, chiếm hơn 33,4% tổng giá trị phát hành, theo sau là nhóm Tập đoàn đa ngành và nhóm Vận tải - Logistics với tỷ lệ phát hành chiếm lần lượt là 22,9% và 10,3% tổng giá trị phát hành.

Theo Tạp chí Tài chính Online, các DN có giá trị phát hành riêng lẻ lớn nhất trong quý II/2023 bao gồm: Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoán Sản Núi Pháo phát hành 2.600 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9%/năm kỳ hạn 60 tháng; Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 phát hành 2.250 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 14%/năm kỳ hạn 60 tháng. Trong khi Tập đoàn Masan là DN duy nhất phát hành ra công chúng trong quý II/2023 với tổng giá trị phát hành thành công là 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm theo lãi suất thả nổi (lãi suất thả nổi được tính theo lãi suất huy động 12 tháng trung bình của 4 ngân hàng thương mại nhà nước cộng thêm 4%).

Theo VNDirect, nhiều tổ chức phát hành khó khăn trong hoạt động kinh doanh, khó khăn cả về dòng tiền và tiếp tục chậm thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn đã khiến các nhà đầu tư còn nhiều nghi ngại, khiến hoạt động phát hành TPDN vẫn ảm đạm trong quý II/2023.

T.H