G.C Food đặt mục tiêu năm 2024 lợi nhuận hơn 52 tỷ đồng

11:15 13/04/2024

Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng G.C Food vẫn ghi nhận lãi ròng hơn 26,3 tỷ đồng. Năm 2024, doanh nghiệp này đặt mục tiêu lãi ròng lên mức 52,3 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm 2023.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của CTCP Thực phẩm G.C (G.C Food: GCF) cho thấy, tổng tài sản doanh nghiệp tăng hơn 40 tỷ đồng trong năm 2023 (từ mức 631 tỷ đồng lên 672 tỷ đồng), trong đó, tài sản ngắn hạn tăng hơn 70 tỷ đồng và tài sản dài hạn giảm gần 30 tỷ đồng (chủ yếu đến từ việc giảm các khoản phải thu dài hạn, giảm chi phí xây dựng dở dang và đầu tư tài chính dài hạn.

Với thế mạnh là các sản phẩm từ cây nha đam G.C Food hướng đến sản phẩm an toàn
Với thế mạnh là các sản phẩm từ cây nha đam G.C Food hướng đến sản phẩm an toàn.

Trong khi đó, tổng nguồn vốn cũng tăng tương ứng tài sản, trong đó vốn chủ sở hữu tăng hơn 20 tỷ đồng và đang ở mức 370 tỷ đồng.

Trong năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 475 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 41,5 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước đó. Tuy nhiên, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế đi ngang so với năm 2022 và đạt 26,3 tỷ đồng.

Bước vào năm 2024, HĐQT G.C Food nhận định, tình hình chính trị, kinh tế xã hội có những thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, vì vậy, doanh nghiệp đã đề ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2024. Cụ thể, theo kế hoạch của G.C Food, so với năm 2023, mục tiêu doanh thu trong năm 2024 phải đạt 573 tỷ đồng, tăng 20,6%. Giá vốn bán hàng cũng tăng 20,7% và ở mức 408 tỷ đồng. Trong khi mục tiêu chi phí chỉ tăng 7,8%. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 54,8% và 100%, lần lượt ở mức 65 tỷ đồng và 52 tỷ đồng.

Đại diện G.C Food nhận định, kinh tế thế giới năm 2024 với nhiều biến động và rủi ro sẽ tiếp tục tạo nên những cơ hội và thách thức đan xen đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung và G.C Food nói riêng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số và các xu hướng chuyển đổi xanh sẽ tạo ra những cơ hội lớn để G.C Food tăng tốc, bứt phá.

Với tình hình trên, chiến lược G.C Food sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cốt lõi của công ty theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh; trở thành công ty hàng đầu về sản xuất và chế biến thực phẩm chất lượng cao; đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và thị trường trong nước.

Đa dạng sản phẩm và chủ động về nguyên liệu là cách mà G.C Food đang triển khai nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh.
Đa dạng sản phẩm và chủ động về nguyên liệu là cách mà G.C Food đang triển khai nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh.

Đồng thời, GC Food tiếp tục đầu tư vào mảng cốt lõi, có lợi thế là nha đam bao gồm: Phát triển vùng nguyên liệu nha đam quy mô lớn, mở rộng phòng nuôi cấy mô nha đam, sản xuất mỹ phẩm từ nha đam, sản xuất nước ép nha đam… 

Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT G.C Food đã lên kế hoạch tái định vị là công ty công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thực phẩm. Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động phát triển bển vững và bảo vệ môi trường.

 Công Danh - Thiên Tuệ