FPT thu về 13,3 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

DNHN - Trong 5 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đều có sự tăng trưởng tốt. Giá trị hợp đồng mới tăng 52% đối với mảng công nghệ thông tin nước ngoài.

Công ty CP FPT (FPT/HoSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lãi trước thuế đạt lần lượt 13,3 nghìn tỷ đồng và 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6% và 21,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ở khối công nghệ thông tin (CNTT), mảng dịch vụ CNTT nước ngoài có doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng lần lượt 13,2% và 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu và lãi trước thuế dịch vụ CNTT trong nước đạt 1,98 nghìn tỷ đồng và 207 tỷ đồng, tăng trưởng 46% và 252%. 

FPT thu về 13,3 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm
FPT thu về 13,3 nghìn tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm.

FPT cũng ghi nhận giá trị hợp đồng ký mới tăng 87,5% so với cùng kỳ ở mảng CNTT trong nước và tăng 52% đối với mảng CNTT nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2021.

Tuy vậy, mảng kinh doanh được kỳ vọng là động lực tăng trưởng tương lai của FPT là chuyển đổi số chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu 5% trong 5 tháng đầu 2021.

Lợi nhuận trước thuế của khối viễn thông tăng 28,7% so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận từ PayTV, biên lợi nhuận cải thiện từ dịch vụ internet băng thông rộng và sự tăng trưởng tốt của mảng quảng cáo trực tuyến. Lãi trước thuế của khối giáo dục, đầu tư và khác giảm do một số mảng kinh doanh vẫn đang trong thời gian đầu tư và chưa tạo ra lợi nhuận.

Linh Anh

Tin liên quan