Công ty CP Dược phẩm Imexpharm báo lãi trước thuế 11 tháng 202 tỷ đồng

DNHN - Dù hoạt động bán hàng dần được khôi phục sau thời gian dịch bệnh, tuy nhiên tổng doanh thu thuần và thu nhập của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm trong tháng 11/2021 giảm 17% so với cùng kỳ.

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP/HoSE) công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với lợi nhuận trước thuế 202 tỷ đồng, giảm hơn 7% so cùng kỳ.

Theo IMP, mặc dù hoạt động bán hàng dần được khôi phục sau thời gian dịch bệnh, tuy nhiên tổng doanh thu thuần và thu nhập của Imexpharm trong tháng 11/2021 giảm 17% so với cùng kỳ, trong khi đó lợi nhuận trước thuế giảm 8,5%.

Dược phẩm Imexpharm báo lãi trước thuế 11 tháng 202 tỷ đồng
Dược phẩm Imexpharm báo lãi trước thuế 11 tháng 202 tỷ đồng.

Doanh thu ETC trong tháng 11 vẫn chưa phục hồi và giảm sâu ở mức 48,3% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu OTC trong tháng 11/2021 tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế tổng doanh thu thuần và thu nhập tính đến hết tháng 11/2021 là 1.125,1 tỷ đồng giảm 4,2% so với 11 tháng của năm 2020 và bằng 73,5% so với kế hoạch năm. Tỷ trọng OTC/ETC trong cơ cấu doanh thu thuần là 62,4% và 37,6%.

Hàng Imexpharm vẫn giữ vai trò chủ đạo khi chiếm đến 94,1% trong tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế của Imexpharm trong 11 tháng của năm 2021 giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng xấp xỉ 70% kế hoạch năm.

PV

Bài liên quan