Phê duyệt quy hoạch 5 phân khu đô thị tại Sóc Sơn, Hà Nội

11:44 10/08/2022

Ngày 5/8/2022, UBND TP.Hà Nội vừa ban hành một loạt quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị của nhiều khu vực tại huyện Sóc Sơn…

Ngã Tư Thị Trấn Sóc-Sơn
Ngã tư Thị Trấn Sóc Sơn.

Theo đó, Sóc Sơn sẽ phát triển đồng bộ về hạ tầng, được bổ sung thêm nhiều công trình thương mại dịch vụ và các khu ở mới. Quy mô diện tích đất lập quy hoạch là 625,15ha, phía Bắc giáp tỉnh lộ 131 và quốc lộ 3; phí Tây giáp khu dân cư và đất nông nghiệp, phía Đông giáp hành lang bảo vệ đường sắt quốc gia Hà Nội – Thái Nguyên; phía Nam giáp đường quy hoạch mặt cắt 50m. Dự báo dân số đến 2030 là khoảng 49.560 người.

Quyết định 2742/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 thuộc địa giới hành chính các xã Phù Linh, Tiên Dược, Mai Đình và thị trấn Sóc Sơn. Quy mô diện tích đất lập quy hoạch là 625,15ha, phía Bắc giáp tỉnh lộ 131 và quốc lộ 3; phí Tây giáp khu dân cư và đất nông nghiệp, phía Đông giáp hành lang bảo vệ đường sắt quốc gia Hà Nội – Thái Nguyên; phía Nam giáp đường quy hoạch mặt cắt 50m. Dự báo dân số đến 2030 là khoảng 49.560 người.

Quyết định 2743/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 2 thuộc xã Tiên Dược, Mai Đình, Đông Xuân với quy mô diện tích đất 425.15ha, phía Bắc giáp đường quy hoạch mặt cắt 50m từ cụm công nghiệp tập trung đi xã Xuân Giang (giáp phân khu 1); phía Nam giáp cụm công nghiệp tập trung Sóc Sơn (giáp phân khu 4); phía Nam giáp đường quy hoạch quốc lộ 18 (giáp phân khu 6); phía Đông giáp hành lang bảo vệ đường sắt quốc gia Hà Nội – Thái Nguyên (giáp phân khu 3). Dự kiến dân số đến 2030 khoảng 48.810 người. 

Quyết định 2744/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 6 thuộc địa phận các xã Đông Xuân, Mai Đình, Phù Lỗ. Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 523ha, phía Đông, phía Bắc, phía Tây giáp quốc lộ 18, phía Nam giáp đường nối từ sân bay Nội Bài đi trung tâm đô thị vệ tinh. Dự báo dân số đến 2030 khoảng 16.330 người.

Quyết định 2745/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 4, thuộc địa phận các xã Tiên Dược, Mai Đình, Quang Tiến với diện tích khoảng 554ha. Phạm vi nghiên cứu có phía Tây giáp tỉnh lộ 131 (giáp phân khu 5). Phía Đông Bắc và phía Đông giáp tuyến đường nối sân bay nội Bài đi trung tâm đô thị vệ tinh (giáp phân khu 1 và phân khu 2); phía Nam giáp đường quy hoạch quốc lộ 18 mới. Dự báo dân số đến 2030 là 21.150 người. 

Quyết định 2746/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 5 (khu vực hồ Đồng Quan và phụ cận thuộc địa giới hành chính các xã Quang Tiến, Phù Linh, Mai Đình, Tiên Dược và thị trấn Sóc Sơn) có quy mô diện tích đất 1.340ha, dân số đến 2030 khoảng 59.900 người. 

Tại các quyết định trên, Thành phố giao UBND huyện Sóc Sơn là đơn vị lập quy hoạch, chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định; phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan đơn vị liên quan để xác định các dự án đầu tư trong khu vực nghiên cứu; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về nội dung các đồ án quy hoạch phân khu.

UBND TP cũng yêu cầu các Sở ngành trực thuộc UBND thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu cho UBND huyện Sóc Sơn phục vụ công tác nghiên cứu lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch ngành, chuyên ngành, lĩnh vực liên quan.

H.H (t/h)