Đông Anh - Hà Nội muốn đưa 2.000ha vào khu vực phát triển đô thị

22:51 15/03/2023

Định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Đông Anh còn khoảng 2.000ha nằm ngoài vùng phát triển đô thị.

UBND huyện Đông Anh (TP Hà Nội) vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội báo cáo về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, căn cứ Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 5858/2019/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, toàn bộ diện tích huyện Đông Anh sẽ chuyển thành quận đến năm 2025. Tuy nhiên, định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Đông Anh còn khoảng 2.000ha nằm ngoài vùng phát triển đô thị (gồm xã Vân Hà và một phần các xã: Dục Tú, Liên Hà, Thụy Lâm, Việt Hùng).

Đông Anh
Đông Anh - Hà Nội muốn đưa 2.000ha vào khu vực phát triển đô thị.

Đây là khu vực rất có tiềm năng phát triển nhưng do định hướng không nằm trong khu vực đô thị, nên việc lập Quy hoạch chung xã thay vì lập Quy hoạch phân khu đô thị còn nhiều hạn chế, bất cập.

Điều này dẫn đến quy hoạch hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên toàn huyện thiếu tính đồng bộ. Việc triển khai lập các quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn, không phát huy được tiềm năng phát triển của khu vực.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu, lựa chọn và hình thành Khu Trung tâm hành chính của Thủ đô tại huyện Đông Anh, ngày 12/10/2022 Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có buổi làm việc với UBND huyện Đông Anh, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về nội dung đề xuất các vị trí quy hoạch trung tâm hành chính Thủ đô (theo Thông báo số 719/2022/TB-UBND của UBND TP Hà Nội).

Sở Quy hoạch- Kiến trúc đã có văn bản số 189/2023/QHKT-BSH báo cáo UBND TP xem xét và tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

“Căn cứ vào các nội dung nêu trên, đối với diện tích đất 2.000ha ngoài khu vực phát triển đô thị, đề nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo các đơn vị lập điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghiên cứu đề xuất của huyện Đông Anh để đưa 2.000ha vào khu vực phát triển đô thị, đảm bảo sự thống nhất theo đề án huyện thành quận. Đối với vị trí đề xuất Trung tâm hành chính Thủ đô, đề nghị UBND TP sớm xem xét đề xuất của huyện và Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội, báo cáo cấp thẩm quyền chấp thuận theo quy định và cụ thể hóa trung tâm hành chính trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô” – Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh kiến nghị.

P.V