Doanh thu hơn 3.000 tỷ, vì sao Tập đoàn PC1 chỉ lãi sau thuế 4,4 tỷ đồng?

16:14 24/11/2022

Lợi nhuận sau thuế quý III của PC1 giảm tới 97% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn vỏn vẹn 4,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt mức gần 66 tỷ đồng, giảm 54 % so với quý III/2021.

Doanh thu hơn 3.000 tỷ, vì sao Tập đoàn PC1 chỉ lãi sau thuế 4,4 tỷ đồng?
Doanh thu hơn 3.000 tỷ, vì sao Tập đoàn PC1 chỉ lãi sau thuế 4,4 tỷ đồng?

Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022. Theo đó, trong kỳ, doanh nghiệp có mức doanh thu thuần giảm 4% so với cùng kỳ năm 2021, về mức 3.005 tỷ đồng. Tuy doanh thu giảm nhưng lợi nhuận gộp của PC1 đã tăng 26%. Nguyên nhân do giá vốn hàng bán cũng như chi phí bán hàng trong quý III/2022 được tiết giảm tương đối hiệu quả.

Trong quý III, áp lực lớn nhất đối với PC1 đến từ việc chi phí tài chính của công ty tăng cao gấp 3,19 lần so với cùng kỳ, lên đến 265 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của PC1 giảm tới 97% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn vỏn vẹn 4,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt mức gần 66 tỷ đồng, giảm 54 % so với quý III/2021. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, doanh thu thuần của PC1 sụt giảm 21 % về mức 5.994 tỷ đồng,. Sau khi tiêu tốn một khoản tiền hơn 600 tỷ vào chi phí tài chính, lợi nhuận sau thuế của PC1 giảm tới 56,6 % so với cùng kỳ về mức 251 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính của PC1, Đến hết quý III, tổng tài sản của cả doanh nghiệp đạt mức 21.276 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm. Về chất lượng tài sản, PC1 có các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đều tăng. Giá trị của dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 7,9 tỷ (thời điểm đầu năm) lên hơn 10 tỷ (thời điểm hết quý III).

PV (t/h)

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?