Giới thiệu

Được thành lập từ năm 2000, Tập đoàn Xuân Thiện đã sớm có định hướng đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi như: ngành Công nghiệp xanh, sạch, phát triển bền vững như năng lượng tái tạo (Thủy điện, Điện mặt trời, Điện gió); ngành Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ Khách sạn-nghỉ dưỡng....Từ những ngày đầu với dự án Thủy điện đầu tiên được đầu tư (Thủy điện Suối Sập 1) những khó khăn thách thức về công nghệ, kỹ thuật và cả điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nhưng với sự quyết tâm của Tập thể lãnh đạo, sự cố gắng của cán bộ kỹ thuật và công nhân Tập đoàn Xuân Thiện đã hoàn thành dự án và đưa vào phát điện thành công trong năm 2011.

Xem chi tiết

Tin tức hoạt động