Doanh nghiệp nhỏ và vừa quyết định sự bền vững của phát triển kinh tế

00:00 12/10/2020

Để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững, nhiều Đại biểu kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các DN tư nhân.

Trước kết quả 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH 13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, tại phiên thảo luận ngày 26/10, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao công tác điều hành, quản lý kinh tế - xã hội của Chính phủ trong thời gian qua, giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong đầu nhiệm kỳ; đồng thời kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp đồng bộ, đặc biệt quan tâm, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân để thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.

Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ có giải pháp hỗ trợ để phát triển kinh tế

Bên cạnh những thành tựu đạt được, các đại biểu cho rằng, nền kinh tế đất nước đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nền nông nghiệp còn chịu nhiều rủi ro về thị trường, dễ bị tổn thương. Nền kinh tế dựa vào khai thác tài nguyên thô, lao động giá rẻ, chế biến thô là phổ biến. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 chưa thật sự lan tỏa trong nền kinh tế. Những hạn chế đó không chỉ mất lợi thế mà đang hình thành những yếu tố bất lợi trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và trước cuộc cạnh tranh thương mại, bảo hộ mậu dịch diễn biến khó lường.

Phân tích những nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị Chính phủ xác định lại mức giao dự toán thu ngân sách cho một số địa phương cho phù hợp với mức thu thực tiễn trong những năm gần đây; khắc phục những hạn chế bất cập trong đầu tư công để đảm bảo việc giải ngân hết trong năm kế hoạch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng cao chất lượng các dự án quốc gia nhằm phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công.

Các đại biểu cũng cho rằng, Chính phủ cần tập trung nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đồng thời đánh giá lại hiệu quả việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh để có giải pháp giúp cho doanh nghiệp phát triển.

Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình): Doanh nghiệp đang phải đối phó với rủi ro từ chính sách pháp luật

Để đạt được mục tiêu xây dựng 1 triệu doanh nghiệp hoạt động thực chất vào năm 2020 khó mà đạt được. Chính vì vậy, nguyện vọng của cử tri và của nhân dân là mong muốn Quốc hội, Chính phủ xây dựng một môi trường chính sách pháp luật ổn định, tôn trọng sự phát triển của quy luật kinh tế thị trường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo động lực để các doanh nghiệp nâng sức cạnh tranh trong phát triển và hội nhập quốc tế.

Đảng đã xác định phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phát triển các thành phần kinh tế, hoạt động bình đẳng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, hệ thống chính sách và pháp luật hiện nay còn rất nhiều điều cần quan tâm. Quốc hội, Chính phủ cần tiếp tục thể chế hóa các định hướng ấy bằng chính sách và pháp luật một cách hiệu quả hơn.

Để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cho cả giai đoạn 2016 - 2020, một yếu tố mang tính chất quyết định, đó là việc huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng thất thoát lãng phí, tham nhũng và tiêu cực trong việc chi tiêu, quản lý nguồn lực công.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong tất cả các khâu quản lý, sử dụng nguồn lực tài sản công, nhất là ngân sách nhà nước và đầu tư công.

Đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh): Doanh nghiệp khó tiếp cận ưu đãi về vốn

Lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98,1%, là đối tượng chính tạo nguồn thu ngân sách, quyết định sự bền vững của phát triển kinh tế nhưng lại khó tiếp cận ưu đãi, đặc biệt là vốn. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực nhưng lúng túng trong việc triển khai, do tình trạng nợ đọng nghị định hướng dẫn thi hành về quỹ phát triển.

Chính phủ cần có cơ chế đột phá, khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển để tạo đối trọng đủ mạnh, hợp tác bình đẳng.

Muốn sản xuất theo chuỗi ứng dụng khoa học thành tựu công nghệ trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất nông nghiệp cần có cơ chế thúc đẩy nhanh, quyết liệt hơn nữa quá trình tích tụ đất đai sản xuất tập trung, đưa công nghệ cao thâm nhập vào tất cả các khâu trong chuỗi giá trị nhằm phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, đẩy mạnh hợp tác xã, liên kết với nông dân, với doanh nghiệp hợp tác xã, coi doanh nghiệp là động lực, là đầu tàu dẫn đầu trong chuỗi sản xuất.

Hồng Huơng