Đô thị Kinh Bắc có thể thu về gần 3.410 tỷ đồng nhờ cổ phiếu

DNHN - Nếu đợt chào bán cổ phiếu diễn ra thành công, Tổng Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc có thể thu về gần 3.410 tỷ đồng.

HĐQT Tổng Công ty CP Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC/HoSE) đã thông qua Nghị quyết về việc xác định giá chào bán. KBC dự kiến cho phát hành riêng lẻ 100 triệu cp với giá chào bán không thấp hơn 28.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, sau khi áp dụng nguyên tắc giá chào bán được xác định bằng 85% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ, HĐQT KBC quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư trong đợt phát hành là 34.096 đồng/cp. Như vậy, nếu đợt chào bán diễn ra thành công, KBC có thể thu về gần 3.410 tỷ đồng.

Đô thị Kinh Bắc có thể thu về gần 3.410 tỷ đồng nhờ cổ phiếu
Đô thị Kinh Bắc có thể thu về gần 3.410 tỷ đồng nhờ cổ phiếu.

Tổng nhu cầu vốn của KBC là 4.340 tỷ đồng. Do số vốn có thể huy động được thấp hơn tổng nhu cầu, dự kiến KBC sẽ áp dụng phương án phân bổ số tiền gần 3.410 tỷ đồng vào các mục đích theo tỷ lệ phần trăm đã được HĐQT thông qua trước đó.

Cụ thể, hơn 419 tỷ đồng (12,3%) được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; gần 1.811 tỷ đồng (53,1%) được dùng để tái cơ cấu các khoản nợ vay; còn lại gần 1.180 (34,6%) được dùng để tăng quy mô hoạt động thông qua góp vốn vào công ty con do KBC sở hữu 100% vốn điều lệ là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát.

Linh An

Tin liên quan