Đến hết 2022, tối thiểu 250.000 doanh nghiệp được tiếp cận chuyển đổi số

21:10 18/07/2022

Bộ TT&TT xác định đến hết 2022, dự kiến có tối thiểu 250.000 doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình chuyển đổi số (SMEdx), cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Chiều 18/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bên cạnh việc báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm, Bộ TT&TT cũng đưa ra kế hoạch nửa cuối năm 2022.

Đáng chú ý, Bộ TT&TT xác định đến hết 2022, dự kiến có tối thiểu 250.000 doanh nghiệp được tiếp cận Chương trình chuyển đổi số (SMEdx), cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tối thiểu 50.000 doanh nghiệp/năm được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.

Đến hết 2022, tối thiểu 250.000 doanh nghiệp được tiếp cận chuyển đổi số
Đến hết 2022, tối thiểu 250.000 doanh nghiệp được tiếp cận chuyển đổi số.

Bộ chỉ đạo VNPost hoàn thiện phần mềm cập nhật cơ sở dữ liệu địa chỉ số (app, web) và đào tạo, hướng dẫn các địa phương (tổ công nghệ số cộng đồng) để triển khai việc thu thập, cập nhật dữ liệu địa chỉ số và thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng hộ gia đình, cơ quan, tổ chức.

Hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số để bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; Trình Thủ tướng ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và tổ chức triển khai sau khi Chiến lược được ban hành; công nhận khu CNTT tập trung cho Khu phần mềm FPT và mở rộng CNTT tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng; thành lập một số khu CNTT tập trung mới (Bắc Ninh và Yên Bình).

Bộ cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông, tập trung vào phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương: hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm, thông tin số liệu trong CSDL doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam; Tổ chức Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số năm 2022 và Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2022.

Đo lường phần sản xuất Việt Nam và tăng tỷ lệ sản xuất tại Việt Nam phát triển thiết bị và mạng 5G; xây dựng và thực thi Chương trình sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, thương hiệu Việt; Xây dựng và phát hành Sách trắng CNTT-TT Việt Nam năm 2023; Xây dựng, công bố và phát hành Báo cáo Việt Nam ICT Index năm 2023.

PV