Đến cuối tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,34 tỷ USD

15:14 29/02/2024

Trong 2 tháng đầu năm, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 52,45 tỷ USD, chiếm 88,4% tổng kim ngạch.

Trong tháng 2/2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt 24,82 tỷ USD, một con số ấn tượng tuy giảm 28,1% so với tháng trước và giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nội địa ghi nhận mức tăng 33,3% lên mức 16,14 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 27,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) cũng có sự tăng trưởng khả quan, đạt 43,2 tỷ USD, tăng 14,7%, và chiếm tỷ trọng lớn hơn với 72,8%.

Sự sôi động trở lại trong hoạt động xuất khẩu không chỉ tạo cơ hội cho sản phẩm nội địa mà còn giúp cân bằng cán cân thương mại. Nhìn chung, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 52,45 tỷ USD, chiếm 88,4% tổng kim ngạch.

Đến cuối tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,34 tỷ USD
Đến cuối tháng 2, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 59,34 tỷ USD.

Tính tổng cộng hai tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nội địa ghi nhận mức tăng 27,4% lên 19,67 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 34,95 tỷ USD, tăng 13,3%.

Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đến Hoa Kỳ ước đạt 17,4 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 20,9 tỷ USD.

Tính toán cho hai tháng đầu năm 2024, dự kiến nền kinh tế của Việt Nam sẽ xuất siêu khoảng 4,72 tỷ USD trong giá trị hàng hóa (so với 3,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước). Trong đó, khu vực kinh tế nội địa sẽ nhập siêu khoảng 3,53 tỷ USD, trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) sẽ xuất siêu khoảng 8,25 tỷ USD.

P.V (t/h)