Đề xuất về mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

00:00 12/10/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa

Dự thảo nêu rõ các hoạt động của mạng lưới tư vấn viên bao gồm: 1. Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa; khả năng cung ứng của mạng lưới tư vấn; 2. Xây dựng và ban hành tiêu chí, tổ chức đăng ký, công nhận đạt tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên; 3. Duy trì, vận hành, tuyên truyền mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp; 4. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên; 5. Thẩm tra hồ sơ, thẩm định kết quả, lưu trữ hồ sơ hợp đồng tư vấn sử dụng mạng lưới tư vấn viên; 6. Giám sát, đánh giá tình hình hoạt động, tác động và hiệu quả của mạng lưới tư vấn viên; tổ chức hội nghị, hội thảo về triển khai mạng lưới tư vấn trên toàn quốc; tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tiêu chí tham gia mạng lưới tư vấn viên

Các Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình xây dựng và ban hành tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên trong các ngành, lĩnh vực phụ trách.

Tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 13 Nghị định 39/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể như sau:

Đối với cá nhân tư vấn là người Việt Nam: Có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật chuyên ngành; hoặc có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực sản xuất, chế biến chế tạo; hoặc tốt nghiệp đại học trở lên và có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tư vấn trong các lĩnh vực khác; có ít nhất 01 năm làm công tác quản lý tại doanh nghiệp hoặc tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hoặc dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; có ít nhất 05 hợp đồng hoặc 100 giờ thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp..

Đối với cá nhân tư vấn là lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, áp dụng theo quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Đối với tổ chức tư vấn: Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; có chức năng tư vấn cho doanh nghiệp theo quy định; hoặc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật chuyên ngành; có ít nhất 03 cá nhân tư vấn đáp ứng tiêu chí quy định ký hợp đồng dài hạn hoặc không xác định kỳ hạn; có tối thiểu 10 hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp.

Lựa chọn cá nhân, tổ chức tư vấn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin về mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn, tiếp cận, thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn với cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, phát triển các phần mềm, ứng dụng trực tuyến để khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên, sử dụng và đánh giá việc cung cấp dịch vụ tư vấn qua mạng lưới tư vấn viên.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện tuyên truyền, phổ biến thông tin về mạng lưới tư vấn viên để doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh