Đầu tư Tài chính Hoàng Minh muốn huy động 864.5 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ

DNHN - Công ty CP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh sẽ phát hành 66,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, dự kiến thu về 864,5 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, Công ty CP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF/HoSE) sẽ phát hành 66,5 triệu cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá chào bán là 13.000 đồng/cp.

Sau đợt phát hành vốn điều lệ của Công ty sẽ được nâng lên mức gần 1.274 tỷ đồng.

Đầu tư Tài chính Hoàng Minh muốn huy động 864.5 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ
Đầu tư Tài chính Hoàng Minh muốn huy động 864.5 tỷ đồng từ trái phiếu riêng lẻ.

Đợt phát hành sẽ được thực hiện cho 5 nhà đầu tư trong đó có 3 tổ chức và 2 cá nhân. Tỷ lệ sở hữu của 5 nhà đầu tư này sau đợt phát hành sẽ đạt 52,24%.

Số tiền 864,5 tỷ đồng thu về đợt phát hành sẽ được dùng để tăng vốn tại công ty con TTC Deluxe Sài Gòn (250 tỷ đồng), mua cổ phần Công ty CP Tri Việt Hội An từ các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Tri Việt Hội An (245 tỷ đồng), đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Năng (369,5 tỷ đồng).

PV

Bài liên quan