Đầu tư IDJ Việt Nam huy động được 735,13 tỷ đồng từ bán cổ phiếu

DNHN - Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam dự kiến huy động được 735,13 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu mới và sẽ dùng 350 tỷ đồng đầu tư sản phẩm bất động sản ngắn hạn.

Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJHNX) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Doanh nghiệp dự kiến huy động được 735,13 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu này và sẽ dùng 350 tỷ đồng đầu tư sản phẩm bất động sản ngắn hạn gồm dự án Bắc Giang và Phú Yên; 60 tỷ đồng trả nợ vay VP Bank; 95,1 tỷ dồng bổ sung vốn lưu động; và 230 tỷ đồng thực hiện dự án Mũi Né. 

Đầu tư IDJ Việt Nam huy động được 735,13 tỷ đồng từ bán cổ phiếu
Đầu tư IDJ Việt Nam huy động được 735,13 tỷ đồng từ bán cổ phiếu.

Hết quý I/2021, IDJ ghi nhận doanh thu đạt 121,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 117,1% và 880% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 14,3% lên 31,1%.

Tổng tài sản của IDJ tăng 11,3% so với đầu năm lên 2.733 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 1.374,4 tỷ đồng, chiếm 50,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 496,1 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 276,7 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản.

 Linh An

Bài liên quan