Dành khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

12:46 10/07/2022

Dự kiến cả năm 2022, số tiền hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh sẽ vào khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng.

Thông tin từ Bộ Tài chính tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2022: Dự kiến cả năm 2022, số tiền hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh sẽ vào khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng.

Dành khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Dành khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng. Thực tế thực hiện tính đến cuối tháng 6/2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được gia hạn, miễn, giảm là gần 40 nghìn tỷ đồng (trong đó số gia hạn gần 7,5 nghìn tỷ đồng; số miễn, giảm gần 32,5 nghìn tỷ đồng).

Kết quả tích cực từ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - NSNN đã giúp củng cố xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã có 30 quốc gia bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm, riêng Việt Nam, Tổ chức S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, triển vọng "Ổn định” và là một trong hai nền kinh tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay.

PV