Cuối tháng 5, hơn 14.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn

10:45 26/05/2023

Trong 12 ngày đầu tháng 5, tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 53.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), riêng trong hai tuần cuối của tháng 5/2023, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn là hơn 14.300 tỷ đồng, trong đó nhóm doanh nghiệp bất động sản là 7.000 tỷ đồng, doanh nghiệp kinh doanh nguyên vật liệu khoảng 2.600 tỷ đồng và các ngân hàng là 2.000 tỷ đồng…

Lũy kế từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận đạt gần 31.700 tỷ đồng với 7 đợt phát hành công chúng có giá trị 5.500 tỷ đồng (chiếm 17% tổng khối lượng phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ với giá trị hơn 26.100 tỷ đồng (chiếm 83%).

Cuối tháng 5, hơn 14.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn
Cuối tháng 5, hơn 14.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn.

Trong 12 ngày đầu tháng 5, các doanh nghiệp đã thực hiện mua 2.449 tỷ đồng trái phiếu. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt gần 53.000 tỷ đồng (tăng 48,3% so với cùng kỳ năm trước).

Trên thực tế, sau Tết Nguyên đán, nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp rất lo lắng với thông tin Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố về danh sách 54 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi cho trái chủ (trong đó có trên 30 doanh nghiệp bất động sản).

Đến tháng Năm, FiinRatings (công ty vị xếp hạng tín nhiệm nội địa) ghi nhận gần 100 tổ chức phát hành công bố chậm trả nợ trái phiếu doanh nghiệp với giá trị lên tới 128 nghìn tỷ đồng, tương đương 16% tổng quy mô trái phiếu phi ngân hàng đang lưu hành.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường trái phiếu tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến 19/5, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào được ghi nhận trong tháng 5/2023.

Trước đó, trong tháng 4, cũng chỉ có 1 đợt phát hành riêng lẻ và 1 đợt phát hành ra công chúng, với tổng giá trị phát hành 2.671 tỷ đồng được ghi nhận. Con số này chỉ bằng 10% tổng khối lượng phát hành của tháng liền trước.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ghi nhận là 31.658 tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5.521 tỷ đồng (chiếm 17% tổng giá trị phát hành) và 15 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 26.137 tỷ đồng (chiếm 83% tổng số).

P.V (t/h)